Pro Frankböleträsket

Pro Frankböleträsket

Näsen kartanon tuulivoimapuistoon on suunnitteilla rakentaa 12 tuulivoimalaa. Tuulivoimapuisto sijoittuisi itä- ja pohjoispuolelle Frankböleträsketiä (Puontpyölinjärvi), joka on muuttolintujen lentoreitillä ja levähdyspaikkana. Tuulivoimalapuisto aiheuttaa uhan alueella pesivälle linnustolle ja muuttolinnuille. Lisäksi aiheutuu maisemallisia, melu ja varjostusvaikutus -haittoja (katso havainnekuvia ja -videoita).

Kun alue on muuttunut äänekkääksi teollisuusalueeksi tuulivoimaloineen, aletaan myös ympäröiville seuduille kaavoittaa lisää tuulivoimaloita. Näsen 12 tuulivoimalan lisäksi myös Frankboleträsketin kaakkoispuolelle ollaan suunnittelemassa 20 kpl 3MW tuulivoimaloita: Olsböle/Gumbölebergetille (4 kpl) ja Västankärrille (16 kpl).

Pohjois-Tenholan tuulivoimahankkeet (2/2013). Havainnekartta

Kartta Alue Kunta Hankkeen omistaja Kaavakonsultti kpl MW Hankevaihe
A1 Näse I Salo Tuuliwatti Ramboll 12 60 OYK ehdotus
A2 Näse II Raasepori Tuuliwatti Ramboll 4 20 kaavoitusaloite
B1 Gumböle Raasepori Ilmatar Ramboll 4 12 suunnittelutarve ratkaisuesitys
B2 Västankärr Raasepori Ilmatar Ramboll 16 48 maanvuokrasopimus
Yhteensä 36 140

Ajankohtaista:

Kaavaillut tuulivoimalat olisivat teholtaan 3-5MW eli Suomen suurimpiin kuuluvia. Tuulivoimaloiden napakorkeus olisi jopa 140m ja siivet ylettyisivät 195m korkeuteen eli kukin torni olisi yli 20m korkeampi kuin Tampereen Näsinneula. Lisäksi rakentamiseen tarvittava tiestö ja voimalinjat tuhoavat merkittävästi alueen luontoa. Salon osayleiskaavan valmisteluaineisto.

Itse tehty havainnekuva tuulivoimaloista Frankböleträskin länsirannalta katsottuna. Lähin tuulivoimala olisi reilun kilometrin päässä ja muut 2-3 kilometrin päässä. Kooste kuvasovitteista Frankböleträsketiltä (PDF muodossa, 7MB).

Rekisteröimätön yhdistyksemme pyrkii luomaan tietoisuutta kaavaillun tuulivoimapuiston vaikutuksista, sekä tuoda kansan ja viranomaisten tietoisuuteen mahdollisia epäkohtia.